RASHA - orientální tanec, břišní tanec, power jóga, Port De Bras, Brno

Rozvrh kurzů:

Rezervace

Účastnicí pravidelných kurzů se zájemkyně stává po závazném přihlášení – telefonem, e-mailem nebo osobně, a po zaplacení nevratné zálohy 300,- Kč, čímž účastnice souhlasí s všeobecnými podmínkami viz. níže.

Volné lekce je nutné rezervovat pomocí SMS na tel.: 723 11 22 04

Všeobecné podmínky

Zaplacená záloha je součástí úhrady kurzovného a zajišťuje účast ve vybraném kurzu. Doplatek kurzovného uhradí účastnice nejpozději na druhé taneční hodině. Platit můžete hotově či převodem. Přednost při obsazování kurzů mají účastnice, které zaplatí plnou částku, v případě volných míst lze přistoupit do kurzu i v jeho průběhu s tím, že kurzovné se snižuje dle počtu zbývajících hodin.

Na finanční náhradu za nevyčerpané kurzovné z osobních důvodů účastnici nevzniká nárok. Lekce lze nahradit v jiném kurzu stejné či podobné pokročilosti, vždy však v období trvání daného kurzu. Na finanční náhradu za nevyčerpané kurzovné má účastnice nárok jen v případě závažných zdravotních důvodů, úrazu či dlouhodobé nemoci, a to po předložení lékařské zprávy nebo neschopenky. Vrací se 60% z dosud nevyčerpaných lekcí od oznámení, nelze uplatnit zpětně.

V případě zrušení kurzů nebo lekce ze strany tanečního studia mají účastnice právo na přeřazení či návštěvu kurzů stejné pokročilosti nebo vrácení kurzovného.

Za zdravotní stav si odpovídá každá účastnice sama, případné zdravotní problémy či těhotenství konzultuje s lektorkou, avšak zvážení vhodnosti tance je na ní.

Taneční studio si vyhrazuje právo vyloučit účastnice z kurzů z důvodu nevhodného chování nebo příchodu pod vlivem návykových látek – alkohol , drogy.